Aktualności
DYSKUSYJNY KLUB EDUKACYJNY PDF Drukuj Email

Ja czytam!

W naszej szkole staramy się zaszczepić modę na czytanie. Dlatego klasy I-III przystąpiły do ogólnopolskiej kampanii Ja czytam! objętej opieką Wydawnictwa Operon.

Celem kampanii jest rozwijanie kompetencji czytania, co MEN uznaje za kluczowe zadanie szkoły. Kampania Ja czytam! pozwala realizować zadania konieczne
w sposób niekonwencjonalny i nieschematyczny. Chcemy osiągnąć to przez organizację
Dyskusyjnych Klubów Edukacyjnych. Klubowicze przekonają się tu,
że nauka nie musi być ciężką, nieprzyjemną pracą, a lektura książki – nudą.

Spotkanie naszych klubów dyskusyjnych miało miejsce 17. 04. 2015r. o godz. 14:00 (po lekcjach) w świetlicy środowiskowej. Uczniowie bardzo chętnie dyskutowali
na temat książki Elżbiety Zubrzyckiej „Czy mogę pogłaskać psa?”. W trakcie mogli porozmawiać z lekarzem weterynarii – p. Łukaszem Ocharskim. Na spotkaniu
nie zabrakło również zabaw, śpiewu i… słodkości przygotowanych przez rodziców.

 
"PINOKIO NA ZAKRĘCIE" PDF Drukuj Email

Pinokio na zakręcie

 

Dnia 14.04.2015r. do szkoły przybyła grupa teatralna z przedstawieniem o tematyce profilaktycznej „Pinokio na zakręcie czyli współczesna historia drewnianego chłopca”. W żartobliwy sposób przedstawiono uczniom kilka ważnych zasad bezpieczeństwa w codziennym życiu. Przypomniano o ograniczonym zaufaniu
w kontaktach z nieznajomymi
, o bezpiecznym korzystaniu z dróg i przejść dla pieszych oraz o przestrzeganiu norm społecznych w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Publiczność współpracowała z artystami i wszyscy uczniowie, niezależnie od wieku, żywiołowo reagowali na poczynania aktorów.

 
MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ PDF Drukuj Email

„Zbawienie przyszło przez krzyż...” -

Misterium Męki Pańskiej 2015r.

 

Podobnie jak w latach ubiegłych członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z opiekunką panią Wiesławą Ptak podjęli się przygotowania przedstawienia Misterium Męki Pańskiej. W tym roku przygotowaliśmy to przedstawienie w nieco innej formie, skupiając się bardziej na rozważaniu i adoracji Jezusa ukrzyżowanego. Chcieliśmy w ten sposób skłonić widzów do refleksji i zadumy nad sobą i nad znaczeniem krzyża w naszym życiu.

Przygotowanie przedstawienia trwało prawie cały miesiąc marzec. Spotykaliśmy się na próbach dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki, gdzie pod kierunkiem pani katechetki staraliśmy się jak najlepiej przygotowywać do występu.

Przygotowane przez nas Misterium przedstawiliśmy w Niedzielę Palmową 29.03.2015 r. o godz.14:30 w kościele parafialnym w Rychtalu. Występ wszystkim widzom się bardzo podobał, z czego jesteśmy bardzo dumni.

W tegorocznym przedstawieniu wzięło udział 21 uczniów naszej szkoły, a byli to:

Miłosz Kubiak, Iga Nowak, Szymon Jasiński, Nikodem Nawroth, Amelia Klajn, Michalina Dziergwa, Dominika Dudek, Amelia Domagała, Agata Michalska, Maria Wypchło, Hanna Talar, Julia Szczepaniak, Gabriela Kula, Wiktoria Klajn, Bartłomiej Kubiec, Katarzyna Łazaj, Zuzanna Janik, Julia Gołaś, Oliwia Oszańca, Agnieszka Wodnik, Dominika Mieseler.

Scenariusz przedstawienia opracowała pani katechetka Wiesława Ptak, zaś oprawę muzyczną przygotował pan Andrzej Nolbert.

Pani katechetka kieruje serdeczne podziękowania do rodziców dzieci biorących udział w przedstawieniu za zachętę i motywowanie swoich pociech do udziału w takich przedstawieniach oraz za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów. Dziękuję również panu Andrzejowi Nolbertowi za zaangażowanie i okazaną pomoc przy oprawie muzycznej.

 

 
KONKURS POŻARNICZY PDF Drukuj Email

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

„ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ”

6.03.2015 r.

 

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności
w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przy współpracy z wieloma instytucjami.

           W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych za rozpropagowanie tego konkursu wśród uczniów naszej szkoły, zachęcenie ich do wzięcia udziału oraz przygotowanie do konkursu była odpowiedzialna p. Wiesława Ptak

           Chęć wzięcia udziału w tym konkursie podobnie jak w ubiegłym roku wyraziły tylko dwie uczennice z klasy VI b tj.

Agnieszka Wodnik i Julia Gołaś.

Uczennice te przygotowywały się do konkursu przez cały miesiąc pod nadzorem
p. W. Ptak, otrzymały też odpowiednie materiały edukacyjne przygotowujące do konkursu – książka „ABC Strażaka Ochotnika” cz.4., oraz zestaw 500 przykładowych pytań testowych, aby mogły również pogłębiać swą wiedzę indywidualnie w domu ponieważ zakres tematyczny był bardzo obszerny.

            6 marca 2015 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń w urzędzie gminy w Rychtalu odbyły się eliminacje gminne OTWP. W eliminacjach do konkursu oprócz uczennic z  SP Rychtal udział wzięli także uczniowie z SP Wielkiego Buczku. Eliminacje gminne miały formę pisemną, uczestnicy pisali test z wiedzy pożarniczej. 

          W eliminacjach tych nasze uczennice nie zajęły żadnego miejsca, chociaż niewiele zabrakło bo obydwie zdobyły po 18 punktów na 20 możliwych. 

         Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy i przedstawiciele OSP Rychtal zrobili pamiątkowe zdjęcie.

 
KONKURS PDF Drukuj Email

II POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

”ZWIERZĘTA BOHATERAMI

WIERSZY DLA DZIECI”

 

10 kwietnia (w piątek) dwie uczennice naszej szkoły Milena Lemanik – kl. Ic oraz Amelia Klajn – kl. III, wyłonione drogą eliminacji szkolnych, zmierzyły się z najlepszymi recytatorami szkół naszego POWIATU w konkursie recytatorskim w Łęce Opatowskiej.

W konkursie wzięło udział 25 uczestników – uczniów klas I-III. Wszyscy byli świetnie przygotowani. Aktorskie wykonanie recytacji wprawiało w zachwyt widzów i jury. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Naszej Amelce udało się zdobyć jedno z niewielu wyróżnień!

Obu dziewczynkom oraz ich opiekunkom – p. Barbarze Ciach i p. Barbarze Ćwikła - GRATULUJEMY!

 


 

 
Rekrutacja pierwszoklasistów. PDF Drukuj Email

 

SZANOWNI RODZICE. DRODZY UCZNIOWIE.  

 

 

 

W imieniu wszystkich Pracowników Szkoły

własnym

życzę Wam zdrowych, pogodnych

Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny

i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja".

                                                                                                   Mirosław Szydlik

  

 


  

 

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

I . Podstawa prawna:

  •  ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  •  ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),
  • rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).

 

II. Termin rekrutacji

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się  do 24 kwietnia 2014 roku.

III. Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016  dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2008) oraz dzieci 6 letnich (rocznik 2009).

IV. Zasady rekrutacji


1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku  „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły” oraz „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.

 

3. W przypadku,  gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie  do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt),

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),

d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),

e) dzieci pracowników szkoły (1 pkt).

4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

 5. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.

6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,  decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

 

V. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” i „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można otrzymać w sekretariacie szkoły lub w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu.

3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie  szkoły do 24 kwietnia 2015.

4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

a)    komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,

b)   komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.


 

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 30

Free joomla 1.5 templates, hosting personal.