Aktualności
JASEŁKA PDF Drukuj Email

 

  

Zasady rekrutacji do oddziału klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. Bojowników o Wolność i Demokrację w Rychtalu

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

I . Podstawa prawna:

  •  ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  •  ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz.7),
  • rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz.232 z późn. zm.).

II. Termin rekrutacji

Przyjmowanie kart zgłoszeń i wniosków do klasy pierwszej odbywa się  do 24 kwietnia 2014 roku.

III. Obowiązek szkolny

Obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016  dotyczy dzieci 7 letnich (rocznik 2008) oraz dzieci 6 letnich (rocznik 2009).

IV. Zasady rekrutacji


1. Do szkoły przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku  „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.

2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły” oraz „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły”.

 

3. W przypadku,  gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie  do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt),

b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły (4 pkt),

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki (3 pkt),

d) droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (2 pkt),

e) dzieci pracowników szkoły (1 pkt).

4. O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów, w przypadku równej liczby punktów decyduje data wpływu wniosku.

 5. W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów określonych w punkcie 3, decyduje data złożenia wniosku.

6. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

7. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,  decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

V. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Druki: „Karta zgłoszenia dziecka do szkoły” i „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” można otrzymać w sekretariacie szkoły lub w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu.

3. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie  szkoły do 24 kwietnia 2015.

4. Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

a)    komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji,

b)   komisja sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

5. O wynikach rekrutacji do klasy pierwszej rodzice dziecka zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do klasy I zostanie wywieszona w szkole.

6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 

 


 

Grupa uczniów należących do Eucharystycznego Ruchu Młodych jak co roku przygotowała przedstawienie jasełkowe, przybliżające wszystkim tajemnicę wcielenia Syna Bożego. W tym roku przedstawienie było bardziej żartobliwe
o diabełku, który się nawrócił.
Premiera przedstawienia odbyła się 19 grudnia 2014 r. w czasie naszej szkolnej Wigilii. Następnie w II dzień Świąt Bożego Narodzenia uczniowie zaprezentowali się w kościele parafialnym w Rychtalu.
W styczniu 2015 r. grupa naszych artystów pojechała z przedstawieniem do Krzyżownik. Ostatnie przedstawienie miało miejsce w Przedszkolu Samorządowym w Rychtalu dla naszych najmłodszych kolegów.
Przedstawienie wyreżyserowała  p. katechetka Wiesława Ptak z pomocą p. Andrzeja Nolberta, który był odpowiedzialny za tło muzyczne. Grupę artystów tworzyli: Zuzanna Janik, Oliwia  Kłobus, Katarzyna Łazaj, Agnieszka Wodnik,  Oliwia Oszańca, Julia Gołaś, Amelia Klajn, Wiktoria Klajn, Agata Michalska, Maria Wypchło, Aleksandra Banaszczyk, Michalina Dziergwa, Amelia Domagała, Julia Szczepaniak, Hanna Talar, Patryk Michalski, Michał Kruber, Jakub Wolanicki, Jakub Nizioł, Dominika Dudek, Gabriela Kula.

W nagrodę za udział w przedstawieniu jasełkowym uczniowie pojechali na wycieczkę do kina korona na film Hobbit- Bitwa pięciu armii.

Pani Wiesława Ptak pragnie bardzo serdecznie podziękować rodzicom za pomoc w  przygotowaniu przepięknych strojów oraz panu Andrzejowi Nolbertowi za pomoc przy oprawie muzycznej.

 

Wkrótce grupa zmierzy się z kolejnym zadaniem. Będzie to przedstawienie ukazujące Mękę Jezusa

 
„Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas…” PDF Drukuj Email

 

W minioną niedzielę 18 stycznia 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystym Koncercie laureatów III Międzygminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, który odbył się na Pólku pod Bralinem. Nasi wokalnie uzdolnieni, wyłonieni zostali drogą eliminacji spośród solistów i zespołów z terenu powiatu Kępińskiego. Eliminacje odbyły się w świetlicy „Tęcza” w Bralinie w dniu 13 stycznia.

Jury oceniające wykonawców brało pod uwagę: warsztat wokalny, interpretację kolęd lub pastorałek oraz ogólny wyraz artystyczny.

            Kolejny już raz nasza szkoła zajęła czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach.

Kategoria solista kl. I-III

I miejsce – KAMIL KOWALSKI

 

Kategoria solista kl. IV-VI

II miejsce – HANNA TALAR

 

Kategoria zespoły wokalne, wokalno-instrumentalne kl. IV-VI

I miejsce – schola FIO

 

            Gratulujemy wysokich osiągnięć wykonawcom i ich opiekunom p. Marlenie Opac i p.Tomaszowi Talarowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

 
BAL KARNAWAŁOWY PDF Drukuj Email

Dnia 12 stycznia najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w balu karnawałowym.

Zabawę prowadzili animatorzy z teatru „Forma”z Białegostoku.

Zabawy, konkursy, malowanie twarzy i tatuaży, skręcanie balonów i wiele innych atrakcj!!!  Trzy i pół godziny świetnej zabawy! A na koniec tego dobrego…. Pojawił się MIKOŁAJ!

 

 
Komunikat PDF Drukuj Email
 
Akcja- zbiórka dla zwierząt PDF Drukuj Email

,,Bo na tym pieskim świecie to się bardzo liczy, by iść na sześciu łapach i na jednej smyczy’’

http://www.rychtal.pl/

https://www.facebook.com/pages/Pomoc-bezdomnym-zwierz%C4%99tom-z-okolic-K%C4%99pna-Zaginione-i-znalezione/1489195527962355?pnref=story

 
Uczennica klasy 5 – Wiktoria Klajn otrzymała wyróżnienie na XXVI Konkursie Recytatorskim im. Marii z Fredrów Szembekowej. PDF Drukuj Email

Poziom recytacji był wysoki, repertuar trudny a konkurencja silna, jednak nasza Wika zachwyciła wymagające jury
i zdobyła nagrodę.

Wiktorii oraz jej opiekunce Jolancie Szydlik gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

Kilka faktów z życia patronki konkursu:

Maria z Fredrów Szembekowa (1862-1937), ur. 5.01.1862, zm. 5.01.1937, pisarka, działaczka patriotyczna. Ukochana wnuczka Aleksandra Fredry, nazywana przez autora Ślubów panieńskich Mimi, urodziła się w dworku dziadka na lwowskiej Chorążczyźnie jako córka Jana Aleksandra Fredry i Marii z Mierów, która umarła tuż po porodzie.

Gdy miała dziewiętnaście lat ojciec zabrał ją na bal karnawałowy do Lwowa, gdzie poznała swojego przyszłego męża. Zobaczywszy przystojnego Wielkopolanina, hrabiego Piotra  Szembeka, miała rzec: „to będzie mój mąż”, tak też się stało.

Kandydat okazał się poważanym członkiem rodziny ze świetną tradycją, właścicielem pięknego wielkopolskiego pałacu w Siemianicach, położonego niedaleko Kępna, zbudowanego przez jego ojca w trzeciej dekadzie XIX wieku.

Po ślubie, który odbył się jeszcze we Lwowie (w 1881 roku), małżonkowie przenieśli się do Siemianic. Stanowili podobno dobraną parę, ich udane pożycie opierało się na przeciwieństwach charakteru. Ona – żywiołowa, energiczna i ambitna, on – delikatny, opanowany i tolerancyjny. Mieli troje dzieci: Jadwigę, Zofię i Aleksandra.

W narzeczeństwie zawarli umowę: Maria pozwoliła Piotrowi palić, Piotr Marii- pisać wiersze. Pod nazwiskiem męża pisarka wydrukowała swój pierwszy poetycki tom pod tytułem Wiersze ulotne (który miał dwa wydania – w Krakowie w 1887 i 1893 roku), drugi tomik nazywał się W błędnym kole (Poznań, 1916), kolejne: Rozkołysany dzwon (Poznań, 1920), zbiór fraszek Ku rozweseleniu ducha (Poznań, 1920), Z niewydanych wierszy i satyr (Lwów, 1936) i Klapsy (Poznań, 1936). Twórczość liryczna Mimi oscyluje między nastrojowymi impresjonistycznymi strofami a patriotycznym zaangażowaniem. To ostatnie wydobywa się szczególnie mocno w pisanych z niezwykłym talentem do ripost satyrach.

W jesieni życia przeniosła się z Siemianic do położonego niedaleko nich dworku na Wesołej. Siedemdziesiąte piąte urodziny obchodzić miała u córki Jadwigi w Przyłbicach. Zgodnie ze zwyczajem spędziła tam święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok. W ramach przygotowań do jubileuszu uczestniczyła w próbie generalnej okolicznościowego przedstawienia, sztuki alegorycznej o upływającym czasie autorstwa wnuczki, Anny Szeptyckiej. Do premiery przedstawienia nie dotrwała. Zmarła nagle z 4 na 5 stycznia. Pogrzeb odbył się w Siemianicach. Mimi została pochowana w grobowcu Szembeków obok męża i przedwcześnie zmarłego syna.

 Pasją Marii było polowanie i wędkarstwo. Zdjęcia uśmiechniętej Mimi ze strzelbą i wędką dopełniają obrazu zaangażowanej społecznie hrabiny, walczącej z germanizacją poetki, obrończyni wartości narodowych i szlacheckich

 
«PoczątekPoprzednia12345678910NastępnaOstatnie»

Strona 1 z 29

Free joomla 1.5 templates, hosting personal.