12 kwietnia uczniowie klasy drugiej uczestniczyli w zajęciach, na których słuchali bajek z biblioteki, wzięli udział w quizie na temat treści przeczytanych bajek po czym wykonali pracę plastyczną przedstawiająca głównego bohatera poznanych utworów.