Nasza szkoła przystąpiła do do projektu rządowego noszącego nazwę "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", którego celem jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów. Otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 15 000 zł na zakup nowości wydawniczych. Listę zakupową stworzymy na podstawie Waszych propozycji. Planowane zakupy konsultowane będą z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z Gminną Biblioteką Publiczną.