Rozpoczynamy konkurs informatyczno-historyczny z okazji 100 lat niepodległości Polski. Poniżej regulamin konkursu.

Konkurs historyczno-informatyczny

100.ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Zakres materiału, literatura.
Klasy 4-6
Podręcznik do historii dla klasy 4:
Temat 20: Józef Piłsudski i jego żołnierze,s.142-144.
Klasy 7-8 i kl.3 gim.
Podręcznik do historii dla k1. 7:
Temat 29.
Sprawa polska na początku wojny, s.152-153.
Umiędzynarodowienie sprawy polskiej, s.154-155.
Rok 1918,program Wilsona, s.155-156.
Kryzys przysięgowy, s.156.
Temat 31.
Czynniki sprzyjające powstaniu państwa polskiego, s.160.
Rada Regencyjna, s.160
Przyjazd J. Piłsudskiego, s.160.
Sprawa Polski na konferencji paryskiej, s.164.
Podręcznik do historii dla kl.3 gim.
Rozdział VII,Temat 5.
Polskie orientacje polityczne, s.267.
Polska Organizacja Wojskowa, s.267.
Legiony Polskie, s.269.
Wojsko Polskie we Francji, s.271.
Państwa zaborcze a sprawa polska, s.272
Akt 5 listopada, s.273.
Sprawa polska w polityce ententy, s.274.
Orędzie Wilsona, s.274.
Polacy na konferencji paryskiej, s.275.