Kwiecień 2019

OBIADY - Uczniowie - 24 zł

OBIADY - Nauczyciele - 60 zł

Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej (rachunek bieżący)

85 8413 0000 0500 1666 2000 0101

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Marzec 2019

OBIADY - Uczniowie - 42 zł

OBIADY - Nauczyciele - 105 zł

Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej (rachunek bieżący)

85 8413 0000 0500 1666 2000 0101

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

STYCZEŃ 2019

OBIADY - Uczniowie - 24 zł

OBIADY - Nauczyciele - 60 zł

Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej (rachunek bieżący)

85 8413 0000 0500 1666 2000 0101

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

LUTY 2019

OBIADY - Uczniowie - 40 zł

OBIADY - Nauczyciele - 100 zł

Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca na konto Szkoły Podstawowej (rachunek bieżący)

85 8413 0000 0500 1666 2000 0101

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

GRUDZIEŃ 2018

OBIADY - Uczniowie - 28 zł

OBIADY - Nauczyciele - 70 zł

Płatności należy dokonać na konto Szkoły Podstawowej (rachunek bieżący)

85 8413 0000 0500 1666 2000 0101

Płatności należy dokonać do 10-go dnia każdego miesiąca.