godło

Szkoła Podstawowa
im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu
ul. Kępińska 13, 63-630 Rychtal

logo

Rada Rodziców

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2022/2023

Stan kasy na początku roku szkolnego 2022/2023 wynosił 5.781,33zł

Uczniowie od września 2022r. do czerwca 2023r. dokonali wpłat na kwotę 4.506,16zł.

Zabawa andrzejkowa przyniosła nam rezultaty w kwocie 9.900zł

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 500zł

Wszystkie poniesione wydatki związane były z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi tj.

  • Dzień Edukacji Narodowej
  •  Dzień Dziecka
  • Dzień Sportu
  • dopłaty do wycieczek dla uczniów
  • pączki dla dzieci z okazji tłustego czwartku

Największą inwestycją, jaka została poczyniona był zakup strojów sportowych dla zawodników reprezentujących naszą szkołę w różnych zawodach oraz jednakowych białych sukienek dla dziewcząt klas ósmych do zatańczenia pięknego poloneza na zakończenie roku szkolnego. Zakupione zostały maskotki szkolne Minionki, które umilają każdą imprezę szkolną.

Rok szkolny 2022/2023 zakończyliśmy stanem konta opiewającym na kwotę 11.405,35zł

                                                                                                                                 Skarbnik

                                                                                                                             Iwona Marczak

 Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022

 

Stan kasy na początek roku szkolnego 2021/2022  8 385,97 zł. Wydatki poniesione związane były z różnymi przedsięwzięciami szkolnymi, takimi jak Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, konkurs matematyczny (2 510,95 zł).

Największą inwestycją w minionym roku szkolnym było dofinansowanie do wyposażenia pracowni językowej (4 999,75 zł)

Pozyskaliśmy pieniądze z wpłat rodziców (4 401 zł) oraz darowizny w kwocie 3 500,00 zł.

Ponadto wzięliśmy udział w akcji na rzecz Mateusza Słowikowskiego - 1000 pączków, która zakończyła się wielkim sukcesem, bowiem zebraliśmy 7 000 zł.

Rok szkolny zakończyliśmy stanem konta opiewającym na kwotę 5 781,33 zł.

                                                                                                                          Skarbnik – Iwona Marczak

                                                                                                                Przewodnicza Rady Rodziców Izabela Usarek

Sprawozdanie finansowe za rok 2020/2021

Rok szkolny rozpoczęliśmy stanem początkowym 9.309,06 zł. Partycypowaliśmy w kosztach organizacji różnych przedsięwzięć szkolnych, w tym w utworzeniu wiaty dla najmłodszych klas (poniesiony wydatek to 3.000,00 zł),  zasponsorowaliśmy upominki powitalne dla uczniów klas I i  nagrody w konkursach (1.720,72 zł). Pozyskaliśmy pieniądze z wpłat rodziców (2.035,00 zł) oraz darowizny w kwocie 800,00 zł. Rok szkolny zakończyliśmy stanem konta opiewającym na kwotę 8.385,97 zł.

                                                                                                                                            Skarbnik – Iwona Marczak

                                                                                                                Przewodnicza Rady Rodziców Izabela Usarek

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu za rok szkolny 2019 - 2020                 

 

We wrześniu 2019 roku stan środków pieniężnych na koncie bankowym Rady Rodziców wynosił 2.344,01 zł. Uczniowie, od września 2019 do czerwca 2020 roku, dokonali wpłat na kwotę 4.048,92 zł. Wkład darczyńców oraz ciężka praca zaangażowanych w organizację zabawy andrzejkowej rodziców zaowocowały dochodem na kwotę: 5.270,00 zł. Otrzymaliśmy także dotację w kwocie 300,00 zł z Banku Spółdzielczego w Kępnie. W ciągu minionego roku szkolnego z kasy pobrano:                                                 

  • 420,00 zł na coroczne upominki powitalne dla pierwszoklasistów z okazji tzw. Pasowania na Ucznia,                                                                                                         
  • 400,00 zł na obchody Dnia Edukacji Narodowej,                                                                   
  • 480,00 zł na nagrody dla laureatów konkursów organizowanych przez szkołę,           
  •  400,00 zł na zakup pączków dla uczniów z okazji  tłustego czwartku ( tym samym pomogliśmy Franiowi Marcinkowskiemu w uzbieraniu kwoty potrzebnej na leczenie), 
  •  980,00 zł na coroczny zakup nagród książkowych z okazji zakończenia roku szkolnego dla uczniów wyróżniających się w nauce.

Podsumowanie:

Stan początkowy: 2.344,01

Wpływy:  9.618,90

Odsetki naliczone przez bank:  26,15

Wydatki:  2.680,00

Stan końcowy: 9.309,06

Rok szkolny 2019/2020 zakończyliśmy z kwotą 9.309,06 (dziewięć tysięcy trzysta dziewięć złotych 6/100).

                                                                                                          Przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Usarek

                                                                                                                          Skarbnik Iwona Marczak

 

 

Skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Rychtalu na rok szkolny 2020/2021:

 

Aleksandra Olejnik
Sekretarz
Elżbieta Wiśniewska
Skarbnik
Iwona Marczak
Skarbnik
Marcin Bożek
Członek
Grzegorz Wcisło
Członek
Honorata Bryza
Członek
Dominik Sikora
Komisja rewizyjna
Elżbieta Finster
Komisja rewizyjna
Magdalena Pegza
Komisja rewizyjna
Patrycja Staszczyk
Członek
Alicja Hojeńska
przewodnicząca
Magdalena Hojeńska
członek

Załączniki:

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK