W piątek 18 maja 2018 roku o godz. 10:30 w Świetlicy Środowiskowej odbyło się kolejne już spotkanie uczniów klas IV – VII z absolwentem naszej szkoły. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły pan Mirosław Szydlik, który przywitał przybyłych uczniów, wychowawców i nauczycieli. Tym razem naszym gościem była s. Ewelina Uruska – siostra ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. W czasie spotkania Siostra Ewelina opowiedziała o drodze swojego powołania zakonnego, pracy w służbie dzieciom i pracy apostolskiej, gdzie pierwsze miejsce zajmuje wychowywanie i nauczanie dzieci oraz młodzieży w różnego typu szkołach, przedszkolach, domach dziecka, specjalnych ośrodkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, warsztatach terapii zajęciowej oraz internatach. Siostry troszczą się
o potrzeby materialne i duchowe swoich podopiecznych, a także o ich wychowanie religijne
i przystosowanie do życia w społeczeństwie. Siostra Ewelina opowiedziała również, że jako osoba zakonna pracuje również
wśród chorych i starszych, gdzie codzienną posługą chorym, samotnym i osobą starszym można dostrzec w nich ciepiącego Chrystusa, a pracując
w szpitalach, domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu i w domach prywatnych można i powinno się nieść ulgę w cierpieniach fizycznych i duchowych. Praca Siostry Eweliny i jej współsióstr polega także na
wspieraniu duszpasterzy. Siostry podejmują pracę
w parafiach pełniąc obowiązki katechetek, organistek, zakrystianek, pomagają duchowieństwu w pracy w seminariach, kuriach diecezjalnych i dziełach miłosierdzia – prowadząc jadłodajnie dla ubogich. Zgodnie z zaleceniem swojego Założyciela zajmują się osobami najbardziej potrzebującymi. Podczas spotkania znalazło się również miejsce na pytania, które zadawali naszemu gościowi uczniowie, na które Siostra Ewelina udzielała obszernych i ciekawych odpowiedzi.
Serdecznie dziękujemy Siostrze Ewelinie za przyjęcie naszego zaproszenia i przybycie na spotkanie.