2 października 2018 r. została przeprowadzona w naszej szkole I tura wyboru nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu wzięli udział uczniowie z klas III - VIII i III GIM. W glosowaniu wzięło udział 156 uczniów. Komisja skrutacyjna w składzie: Małgorzata Cegielska, Bartosz Federowicz, Wiktoria Michalska i Magdalena Mikołajczyk - Witak ogłosiła wyniki I tury wyboru:

1. Aleksandra Kalis uzyskała 57 głosów (36,5%)

2. Julia Szczepaniak uzyskała 67 głosów (42,9%)

3. Jakub Bizunowicz uzyskał 12 głosów (7,7%)

4. Szymon Jasiński uzyskał 17 głosów (10,9%)

5. Wojciech Talar uzyskał 3 głosy (1,2%)

Żaden z kandydatów nie przekroczył progu wyborczego, w związku z tym do II tury wyboru przechodzą:

Aleksandra Kalis oraz Julia Szczepaniak.

II tura wyboru odbędzie się 5 października 2018 r.